Povjerenik za informiranje upućuje sva tijela javne vlasti da provjere postojeće podatke na Popisu tijela javne vlasti na poveznici:

a poglavito navedene adrese elektroničke pošte (službenika za informiranje, ali i opći e-mail tijela), budući da će na njih biti dostavljeni korisnički podaci za pristup aplikaciji za dostavu Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu, u skladu s Odlukom o obrascu i načinu dostave podataka.

U slučaju potrebe izmjene podataka, molimo Vas da u što žurnijem roku dostavite sve izmjene na adresu ppi@pristupinfo.hr ili izvjescezppi@pristupinfo.hr.