Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Primjena ZPPI u mjesnoj samoupravi i Popis mjesnih odbora, gradskih četvrti i kotareva

Povjerenica za informiranje kao neovisno tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija započela je projekt osiguravanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama u mjesnoj samoupravi. Projekt uključuje nadopunu Popisa tijela javne vlasti prikupljanjem podataka o tijelima javne vlasti mjesne samouprave – mjesnim odborima, gradskim četvrtima i kotarevima te u upućivanje istih u obveze iz Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a koje su jedinice mjesne samouprave dužne ispunjavati kako bi se osigurala transparentnost i otvorenost prema građanima u radu i odlučivanju.

Budući da mjesni odbori, kao i gradske četvrti i gradski kotarevi, predstavljaju tijela javne vlasti u smislu članka 5. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, uočena je potreba izrade i javne objave cjelovitog popisa, odnosno baze podataka o mjesnoj samoupravi, čime bi se olakšao pristup informacijama građanima i drugim korisnicima te ojačalo povjerenje u lokalnu samoupravu.

U prvoj fazi ovog projekta (rujan – listopad 2017.), Povjerenica za informiranje prikuplja podatke o mjesnim odborima, odnosno gradskim četvrtima i kotarevima od strane jedinica lokalne samouprave (gradova i općina). U drugoj fazi projekta (studeni 2017.), mjesnim odborima, odnosno gradskim četvrtima i kotarevima bit će upućena smjernica o postupanju u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. U trećoj fazi projekta (prosinac 2017.), bit će izvršeno analitičko praćenje provedbe pojedinih odredbi iz Zakona.

Po završetku prve faze projekta, odnosno nakon objedinjavanja prikupljenih podataka, Popis mjesnih odbora, gradskih četvrti i kotareva bit će javno objavljen na stranicama Povjerenika za informiranje te dostupan za preuzimanje u strojno čitljivom obliku, kao zasebna baza otvorenih podataka.

 

Objavljeno: 29.8.2017.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]