Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Dostava godišnjeg izvješća o provedbi ZPPI za 2017.

OBAVIJEST TIJELIMA JAVNE VLASTI O DOSTAVI IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU

U svrhu ispunjenja zakonske obveze iz članka 60., st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Povjerenica za informiranje poziva tijela javne vlasti da se upoznaju s Odlukom o obrascu i načinu dostave podataka za Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu. Odlukom se određuje način dostave podataka te sadržaj elektronskog obrasca putem kojeg se podaci dostavljaju.

 Odluku možete pronaći ovdje:  (.doc/.pdf)

Tijela javne vlasti dužna su godišnje izvješće o provedbi ZPPI dostaviti najkasnije do 8. veljače  2018. isključivo putem aplikacije Godišnje izvješće dostupne na desnom izborniku na internetskoj stranici Povjerenika odnosno na poveznici:

Izvješća se dostavljaju putem elektronskog obrasca kojem je pristup osiguran jedinstvenom korisničkom lozinkom koja je tijelima javne vlasti dostavljena elektroničkom porukom (e-mailom).

 

Povjerenica za informiranje

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]